Om shoppen

Om shoppen

Om leverans av varor
Äganderätt
Varorna förblir Bowltech Swedens egendom tills full betalning erlagts

Säljare/Ägare av online-shoppen
Bowltech Sweden AB, Viaredsvägen 4B 504 64 Borås

Organisationsnummer: 556316-8060
Juridisk representant: VD Claus Roed